Výroba, opravy a repase nákladních vagónů. Strojírenská výroba se zaměřením na železnici. Obchodní činnost v oblasti strojírenské výroby.

 
Koralkykomponenty.cz - internetový obchod s korálky - materiál pro výrobu originálních šperků. Korálky, náušnicové háčky, řetízky, zapínání, ketlovací jehly a nýty, rokajl a další.
 

Návštěva prezidenta T. G. Masaryka v Dašicích  -  23. 5. 2013

Psala se neděle 24. září roku 1922. a většina obyvatel tehdejšího okresu Holického žila nevšední atmosférou, kterou byl očekávaný příjezd prezidenta T.G. Masaryka, společně s ministrem Národní Obrany Františkem Udržalem. Návštěva začala velkolepým příjezdem prezidentovy družiny na slavnostně vyzdobené prostorné náměstí v Dašicích, pokračovala návštěvou Rovně – rodištěm Fr. Udržala a zakončena byla tentýž den v okresních Holicích. Této slavnostní události předcházely velkolepé přípravy, spojené s radostí a nadšením většiny obyvatel. Část samotného průběhu návštěvy prezidenta v Dašicích, popsal v dobové publikaci Otokar Pospíšil následovně:

Po krátké jízdě blížil se průvod p. presidentův k Dašicům, kde očekáván byl s napětím sice, ale trpělivě, jak za podobných příležitostí nebývalo a nebývá zvykem.

Od slavobrány, jednoduše, ale vkusně vyzdobené, znakem města na obou stranách dekorované, jež postavena byla mezi domy pp.: Kubánka a Petrušky, tvořily špalír podél silnice k radnici školní děti místní i z obcí Lánů, Koštěnic, Hostovic a Slepotic. Za nimi stáli členové hasičských sborů z Dašic, Lánů, Přestavlk, Práchovic, Koštěnic, Moravanského a Moravan.

Před vchodem do radnice zbudován vkusný stan bohatě květinovou výzdobou zkrášlený. Obdélníkový prostor před stanem ohraničili členové, členky jakož i dorost jednot sokolských a to místní jednoty, Koštěnické, Čankovické, Dvakačovické, Vejvanovické a Úřetické.

Po levé straně stánku stáli členové místního zastupitelstva a po pravé zástupci spolků, korporací, závodů, jakož i zástupcové obcí Lánů, Koštěnic, Prachovic a Moravanského.

Po jedenácté hodině za zvuků fanfár přijíždí prvé auto se zástupcem okresní politické správy, na to ozvou se tři výstřely z hmoždířů, zazní znovu fanfáry a z třetího krytého auta vystupuje před slavobranou pan president. Hned hlásí se mu místní četnická stráž a legionáři. Hudba počíná hráti národní hymny. Vše stojí v pozoru s hlavou odkrytou a pan president rozhlíží se po zdobené silnici směrem k rozsáhlému náměstí. Jakmile hymny dozněly, oslovuje v uvítání pana presidenta předseda okresní správní komise pan J. Tužil:……

Následovaly další zdravice s tehdejšími významnými občany – starostou města Dašic p. MUDr. L. Liebichem, ředitelem měst. škol p. Josef Křičenským, starostou Sokola Dašického br. J. Huráněm, majitelem závodu J. Vosáhlem a dalšími osobnostmi. Po vřelém rozloučení s dašickými občany, odjela družina do Rovně…

Pan prezident Masaryk poté navštívil Dašice ještě jednou a to 23. května r. 1929, při prohlídce nových jezdeckých kasáren.

Vladimír Stibor

 

Zveřejněno s laskavým svolením pana Stibora

 


 

Vložit příspěvek