Výroba, opravy a repase nákladních vagónů. Strojírenská výroba se zaměřením na železnici. Obchodní činnost v oblasti strojírenské výroby.

 
Koralkykomponenty.cz - internetový obchod s korálky - materiál pro výrobu originálních šperků. Korálky, náušnicové háčky, řetízky, zapínání, ketlovací jehly a nýty, rokajl a další.
 

Nevydaný článek v ozvěnách  -  5. 6. 2012

Vážení spoluobčané!

Pokud tento článek vidíte v celém dvoustránkovém rozsahu, zrovna se v dašických podmínkách nepopírají práva opozice na vyjádření jejího názoru v radničním tisku - Dašických ozvěnách.
V dlouhém novoročním článku radních (Mgr. Zikmund, ing. Foldyna, Bc. Hora, MUDr. Dejdar a Pavel Ďurišík) a s citací jmen většiny dalších spřátelených zastupitelů (Havlovcová, Bc. Jirmanová. Pavol Ďurišík, Kolda, Gažík) byly popsány úspěchy či domnělé úspěchy města za poslední období. U některých jde o časovou shodu, některé věci se děly a vedením byly zastřešeny, za některé opravdu vedení vděčíme. Konec konců jsou za svou práci placeni, tak nějaká být vidět musí. A o její kvalitě můžeme vést polemiku.

Zvolených zastupitelů je nás 15 a když je seřadíme podle množství hlasů získaných ve volbách, dostaneme pořadí Zikmund, Halíř, Janáková, Havlovcová, Ďurišík ml., Foldyna, Dejdar, Hora, Racek, Ďurišík st., Kolda, Neruda, Jirmanová, Gažík, Cirák. Zřejmě jsou různé důvody, proč nás 5 bylo vyčleněno. Nevím, jak kolegové, ale já se k označení opozice v Dašicích hrdě hlásím.

K osvětlení role opozice ve společnosti budu citovat ze stránek nyní opoziční ODS v Kralupech nad Vltavou: „..Jistě se shodneme na tom, že opozice má v demokratické společnosti plné právo na život, neboť je důležitá jako kontrolní mechanismus. Tak jako má právo na své fungování, tak má i povinnost tuto činnost vykonávat. Jednak zastupuje vůli občanů, kteří ji dali svůj hlas a za druhé vytváří konkurenční myšlenky…“
Početné výpady z více čísel Ozvěn ukazují, že současnému vedení, které má v zastupitelstvu pohodlnou většinu a dokáže si prosadit téměř cokoliv, nejsou po chuti jiné názory.
Budu reagovat jen na pár drobností z pochvalného článku.
Spisová služba je tu zaváděna již hromadu let. Z více zdrojů jsem v poslední době slyšela, že se kontrolní skupině nepodaří ji – z různých důvodů – zkontrolovat. Naposled se kál tajemník před zastupiteli 14/3/2012.
Hromadu let se na obci dělal pořádek ve smlouvách – a stále není! Výčet těch pochybení jen v této oblasti mi přijde děsivý – kde byly kontrolní mechanismy v minulosti? Jak je možné, že tak jednoduchou věc jako je evidence smluv, nemá tajemník ošetřenu? Co dělal současný starosta ve funkci místostarosty od 3.12.2008, když ničemu takovému nezabránil? Kde je zodpovědnost těch, co  dokumenty připravovali? Jak pracoval FV poté, co se panu místostarostovi podařilo přesvědčit kolegy o tom, že je třeba mne z FV vyhnat úplně? A co dělal kontrolní výbor? Samé otázky – a odpověď typu sešli jsme se 3x a dlouze jsme diskutovali, je žalostně málo.

O nedobrém stavu v přehledu, evidenci a ocenění majetku města si cvrlikají vrabci na střeše léta. Kdo má majetek na starost? Kdo dohlíží na jeho práci? Kdo byl za nesplnění práce popotahován? Mám za to, že současné vedení odvedlo velký kus práce v žehlení průšvihů těch před nimi, protože sami už v éře „před nimi“ za něco měli nést zodpovědnost… Jak může být starostou řečeno, že zjistil s hrůzou, v jakém stavu je VaK? Co dělalo
vedení města před tím? Dlouze se pracovalo na organizačním řádu, až se někde zratila ta podstata – pracovat máte společně a kvalitně ve prospěch obyvatel města! Podivuju se nad nepořádkem v pojištění, protože mohu potvrdit, že v minulých letech se pan Halíř opakovaně nabízel, že pomůže s prověřením kvalit pojištění majetku města. Když čtu, jak vedení města usilovně pracuje a neustále komunikuje a snaží se řešit věci, zadoufám, že už to bude lepší. Ale je?

O usilovnosti v řešení nesvědčí třeba konkrétní případ pozemků na Valech. V létě roku 2007 si nedalo 13 zastupitelů vysvětlit, že to, co chtějí schválit, je paskvil, jehož přijetím poškodíme obec a darovalo pozemky panu Kučerovi, který je promptně v šikovně formulované smlouvě střelil dál a své s.r.o následně také. Tedy to, že v červenci 2012 po něm budeme moci vymáhat miliony za to, co nesplní, je nám na nic.
Léta nutím zastupitele, abychom se obrátili na soud, aby smlouvu vyhlásil za neplatnou (splňuje pro to podmínky, ale říci to musí soud). Až 11/10/2011 se mi to podařilo. Je jistě jen náhoda, že to bylo za přítomnosti kamery nahrávající videozáznam. V té době už dávno bylo známo, že ty pozemky jsou v zástavě. Zastupitelé schválili usnesení Z040/2011: Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby se obrátil na soud se žalobou proti DOMY START a.s. o určení vlastnictví pozemků Na Valech p. č. 42/1, 42/2, 42/3, 1490/23, 1490/24, 1490/25, 1494/1, 1494/4, 1494/5, 1494/8, 1495/11, 1543/12, 1543/9, 2214/2, vše v k. ú. Dašice.“

Předpokládala bych, že za vědomí těchto souvislostí se budeme snažit rychle předat problém právnímu zástupci k vyřešení. To jsme ale naivní….. Zde přijmu i osobní zodpovědnost, nevnutili jsme do usnesení ani zodpovědnou osobu, ani termín. Už to budu vždy vyžadovat.

Začátkem února jsem žádala, aby bodem zastupitelstva 23/20/2012 byla informace o postupu ve věci. Nebylo mi vyhověno. Pokud bod nepřipravím sama, donutit nikoho nemohu, aby tak učinil. Z mailu právní zástupkyně plynulo, že se na tom teprve bude pracovat, že žalobní návrh v tak složité věci musí uzrát. Měla za to, že zde nehrozí nebezpečí z prodlení a že změna vlastníka není pravděpodobná. Na dotaz, kdy jí vedení města předalo podklady, neodpověděla.
Náhodou 15/3 večer jsem objevila v záznamu o jednom z pozemků, že na něm nejen vázlo zástavní právo, ale došlo dokonce k zápisu o nařízení exekuce a je tam citován i exekuční prodej! Sepsala jsem informaci pro kolegy, právničku i tajemníka a rozeslala 15/3 před půlnocí.
Ráno reagoval tajemník Horský, že s tou informací již pracuje jak vedení města tak právnička JUDr. Pecháčková a podnikají patřičné kroky. Samozřejmě tento stav všichni považují za vážný a také mu přikládají odpovídající  prioritu. Není proto třeba žádných dalších výzev "k rychlému jednání" po "náhodných zjištěních"….
Vypadalo by to, že se mohou přetrhnout…. A cítí se dotčeni … Ale jaká je skutečnost? Za pár chvil na to jsem se dozvěděla, že pan Horský teprve ten den doručí kompletní podklady! Tedy žádná usilovná práce! Naopak, 4 zbytečné měsíce prodlení. Ty exekuce tam byly zapsány až s lednovými daty! Ať novinky věděli či ne, reálně s tím případem nikdo nepracoval, což je trestuhodná nedbalost!

Pokud by Vám tento příklad nestačil, jsou i další. Za nekřiklavější považuji to, že jsme nebyli schopni během 3 let začít vymáhat fakturu vystavenou ve výši 1,6 milionu Kč! Řešili jsme to na poslední chvíli (11.10.2011) na můj vkus příliš nestandardním způsobem. Vedení města to jistě dokáže vysvětlit, jak k tomuto „drobnému opomenutí“ došlo a kdo za to může. Podle organizačního řádu v té době platného. Už se těším.

V novoročním článku bylo uvedeno, že rada města přijala tvrdá, ale pro všechny obyvatele města stejná nekompromisní opatření proti dlužníkům a neplatičům. Osobně doufám, že stejnou tvrdost vyvinete, vážené vedení města, vůči těm z Vás, co své povinnosti neplnili či neplní a svými činy či jejich důsledky pumpují městskou kasu.

Ing. Alena Janáková, opoziční zastupitelka

 

 

Usnesení rady města  z 2/4/2012 říkají, mimo jiné:

R105/6/2012

Rada města bere na vědomí informace JUDr. Světlany Pecháčkové ohledně podání žaloby na určení vlastnictví (pozemky Valy) a pověřuje starostu podáním žaloby na neplatnost zástavních smluv.

R118/6/2012

Rada města souhlasí se zamítavým stanoviskem redakční rady Dašických ozvěn k přijatému příspěvku Ing. Janákové do Ozvěn.

 


2 komentáře k “Nevydaný článek v ozvěnách”

  1. Pavel Ďurišík napsal:

    Chce se mi blejt Velebnosti. Takovou snůšku hnoje, kterou na nás nakydala v poslední době Ing. Janáková nedokáže najednou rozházet ani RUR-5. „Opozice“ u nás v Dašicích neexsistuje. Existují pouze zastupitelé, kteří se na něčem shodnou a na něčem ne. Těch je 14. Potom je zde jedna zastupitelka, která se neshodne s nikým na ničem. Ta se sama nazývá opozicí. Nejedná se však o opozici v pravém slova smyslu, nýbrž o uraženou ješitnost. Pořád přemýšlím, co zde dělala v předchozích letech a to i ve vysokých postech městského zastupitelstva. Nebudu již dále reagovat a přeji Ing. Janákové, aby nedostala akutní zánět žlučníku. S přáním hezkého dne. Pavel Ďurišík

  2. Alena Janáková napsal:

    Tolik emoce. A co fakta?

 

Vložit příspěvek