Výroba, opravy a repase nákladních vagónů. Strojírenská výroba se zaměřením na železnici. Obchodní činnost v oblasti strojírenské výroby.

 
Koralkykomponenty.cz - internetový obchod s korálky - materiál pro výrobu originálních šperků. Korálky, náušnicové háčky, řetízky, zapínání, ketlovací jehly a nýty, rokajl a další.
 

Zastupitelstvo 23.2.2012 – 2. díl  -  19. 3. 2012

Body programu v 1. díle nezpracované:

1. Právní stanovisko k akci Rekonstrukce kulturního domu v Dašicích
4. Poskytnutí podkladů
9. Vklad majetku do VaK Pardubice

V prvním díle jsem se podrobněji věnovala bodu 7 a krátce několika dalším. Dílčí „bitva“ proběhla ohledně poskytování dokladů. V minulosti jsem se, mimo jiné, domáhala (abych mohla připravit bod pro jednání) zpřístupnění faktur, které byly vystaveny hasičům za elektrickou energii spotřebovanou v hasičárně za léta 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 a také jsem chtěla vědět, jaké spotřebiče se na té spotřebě podílely. Z obce mi byly

sděleny celkové náklady v jednotlivých letech i celkové sumy zaplacené za elektrickou energii. Předložení faktur bylo odmítnuto a hlasovalo se o tom, že se bodu raději budou věnovat výbory. Přijde mi to úsměvné… Zvláště v situaci, kdy máme tolik otevřených problematických kauz spojených s obrovskými částkami. Když vezmeme vývoj spotřeby elektřiny v hasičárně – tak za rok 2007 stačilo cca 28 tisíc, ale za rok 2011 už nestačí 80 tisíc. To asi nebylo vařením čaje dětem…
Takže, ač jsem zastupitelkou, je mi, naprosto protiprávně, znemožňován přístup k podkladům a k možnosti kvalitně zpracovat bod pro jednání zastupitelstva. To, že mi podklady nechtějí dát, je dáno k „posvěcení“ zastupiteli, kteří by měli vědet, jak zákon zní. Mají právo rozhodnout chybně a plně jej využívají. A za špatné rozhodnutí v podstatě nenesou zodpovědnost. Nevadí Vám to? Toto je v dašickém kontextu prkotina, ale plně se na ní odráží, k jakým údajům je vám dovoleno se dopracovat. A to máte rozhodovat, se znalostí věci, o budoucnosti města Dašice.

Zajímavý byl bod o vložení majetku do VaK Pardubice. Zazněly informace, že kroky, které se činí nyní, měly být provedeny už v roce 1996 – ale město nereagovalo. Z diskuze vyplynulo, že tehdy byl starostou pan Halíř a místostarostou pan Racek, ten měl město ve VaK zastupovat. V té době, údajně, VaK přebíral provozuschopné kanalizace bez dalších podmínek. Nyní už přebírá jen to, co uzná za vhodné (další jednání prý probíhají).
Od té doby jsme měli několikrát volby a několik starostů (v pořadí Racek, Hora, Racek, Zikmund) a místostarostů (Racek, Stibor, Racek, Zikmund, Foldyna) – ale stav se neměnil! Opravy kanalizace vložené do VaK-u hradí samozřejmě on. Do té doby jsme je hradili z rozpočtu města. Neodvažuju se odhadnout, jaká škoda městu tímto liknavým jednáním celých sad vedení města vznikla.

Nejproblematičtějším bodem byl ten první. Řešil se podklad - Právní stanovisko k akci Rekonstrukce kulturního domu v Dašicích. Prosincové zastupitelstvo přijalo usnesení Z055/2011, aby na příštím jednání zastupitelstva bylo předloženo písemné stanovisko právního zástupce k této kauze. V pozvánce bod byl uveden s tím, že budeme informováni přímo právničkou, která podrobný právní rozpor vypracovala - Mgr. Zwyrtek Hamplovou. Text jsme získali až po tlaku zastupitelů, proč v předložených podkladech pro jednání není. Předkladatelem bodu byl místostarosta ing. Foldyna.

Předložený materiál uvádí výčet dokumentů, s nimiž pracoval a z nichž čerpal. Zmiňuje prokazatelně fingovaná výběrová řízení. Rada opakovaně překračovala své pravomoce a schvalovala smlouvy, k jejichž schválení bylo třeba usnesení zastupitelstva. Docházelo k významným porušením zákona a k obcházení orgánů města, vznikly škody, z nichž některé se už vyčíslit dají, jiné ještě ne. Byly schvalovány smlouvy takovým způsobem, že plní podmínky pro to, že jsou dle zákona neplatné (ale říci to musí soud). Je tam konstatováno bezprecedentní porušování zákona o zadávání veřejných zakázek. Existují nejméně dvoje duplicitní smlouvy.

Na základě výše uvedených faktů přijalo zastupitlstvo následující usnesení
Z004/2012 Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zajistit předjednání a přípravu dohod o narovnání nejistých smluvních vztahů akce „Rekonstrukce kulturního domu v Dašicích“ se smluvními partnery města.
Z005/2012 Zastupitelstvo města ukládá starostovi zajistit vyčíslení finančních škod města souvisejících s akcí „Rekonstrukce kulturního domu v Dašicích“, identifikovat příčiny jejich vzniku a předložit zastupitelstvu města návrh na jejich případné vymáhání.
Z006/2012 Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zajistit návrhové znění jasných interních pravidel pro zadávání veřejných zakázek včetně odpovědnosti konkrétních osob za jejich dodržování a interní pravidla pro transparentní a kontrolovanou evidenci smluv.
Z007/2012 Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zajistit zpracování kvalifikovaného podnětu o podezření z trestných činů v průběhu realizace akce „Rekonstrukce kulturního domu v Dašicích“ do třiceti dnů od identifikace celkové výše škody.

Myslím, že jste ohromeni už jen výčtem pochybení během jediného dotačního titulu. Ona ta rekonstrukce je od počátku „nějaká divná“. Je toho už na román. Zajímalo by mne, v jaké výši budou vyčísleny škody, na kom je budeme vymáhat a kdo je zaplatí.

Ing. Alena Janáková

 


3 komentáře k “Zastupitelstvo 23.2.2012 – 2. díl”

 1. Pavel Ďurišík napsal:

  Tak k tomu lze říci jedíné: Dokonáno jest, pravil Kristus a vypustil duši. Amen…

 2. Pavel napsal:

  Dobry den zajímalo by mně proč něco takového co zde píšete není vydané v Dašickych ozvěnach. Musím říct, že od té doby co jsou ozvěny v „novém“ se tam skoro nic nedozvíme. Dnes jsem se i dočet v zápisu z rady:Rada města souhlasí se zamítavým stanoviskem redakční rady Dašických ozvěn
  k přijatému příspěvku Ing. Janákové do Ozvěn. To opravdu chcete aby lidi vubec netušily co se v Dašicích děje….

 3. Alena Janáková napsal:

  Odkazuji na pár textů z Oživení, na adrese http://www.bezkorupce.cz/e-knihovna/

  je ke stažení mnohem více zajímavých textů než jen tyto dva týkající se radničních periodik.

  Radniční periodika a jejich právní souvislosti
  http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2010/09/periodika_pravni_analyza.pdf

  Doporučení pro vydávání periodik samosprávami
  http://www.bezkorupce.cz/documents/radnicni_listy/doporuceni-kodex.pdf

 

Vložit příspěvek