Výroba, opravy a repase nákladních vagónů. Strojírenská výroba se zaměřením na železnici. Obchodní činnost v oblasti strojírenské výroby.

 
Koralkykomponenty.cz - internetový obchod s korálky - materiál pro výrobu originálních šperků. Korálky, náušnicové háčky, řetízky, zapínání, ketlovací jehly a nýty, rokajl a další.
 

Dašice a firma KATAFORESIS CZ s.r.o. v září 2010  -  8. 10. 2010

Španělský vlastník firmy hledal místo u řeky, kde by se usadil s kataforezní linkou. Zalíbilo se mu u nás a díky vícero pochybením úřadů se usadil přímo v bytové zástavbě, ač je velký zdroj znečišťování ovzduší.. Od roku 2002 si lidé hromadně stěžovali na zápach. I během dalších let došlo k pochybením v povolovacích procesech.

Paní Janková ze Stavebního úřadu v Dašicích nejprve bianko povolila užívat firmě budovu, což kritizoval i soud. Po letech ji pan Vlček i zkolaudoval, ač to bylo v rozporu s tím, co na úřadech dohodl ohledně dalšího postupu v problematické kauze tehdejší ombudsman pan Motejl před několika lety.

Odbor životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje několikrát povolil zkušební (spíše „zkušební“) provoz. Šlo o výrobu na plný výkon fabriky s plnou zátěží pro okolobydlící obyvatele. Ti marně nutili představitele města, aby ve správních řízeních argumentovali, že zápach trvá a obtěžuje a je třeba problém řešit.

Představitelé firmy i její právní zastoupení opakovaně vyhrožovali žalobami na ČR za zmařenou investici. Důrazně lobovali i představitelé španělské ambasády.

Pokud byl v platnosti zákon pracující s pachovými látkami, bylo možné firmu usvědčit z porušování předpisů měřitelnými argumenty. Mnohonásobně překračovali povolené hodnoty a byly jim uloženy citelné pokuty. ČIŽP vedla řízení o zastavení jejich provozu a opakovaně jej přerušovala, aby neběžely správní lhůty. Důvodem byla chystaná změna zákona, která řízení o tom, zda zápach obtěžuje či nikoliv přenesla mimo měřitelnou rovinu. Poté proběhla další kola povolovacích řízení (2006 – 2007) zkušebního i trvalého provozu. V obou řízeních jsme se proti udělenému povolení odvolali a v odvolacích řízeních bylo rozhodnuto v náš neprospěch (aniž byly naše argumenty konkrétně vyvráceny či zohledněny).

Nepopíráme, že firma nějaké pokusy o změnu technologie učinila. Máme za to, že problém je někde v technologické části, ve vzduchotechnice, která má únikové místo, odkud jde „ostrý zápach“. ČIŽP je jediná, kdo v této oblasti může kontrolovat, ale činí tak pouze formálně (při místních šetřeních kontroluje dokumenty, ne podrobně provoz).

Ač jsme požadovali opakovaně i ve správních řízeních, aby bylo umožněno soudnímu znalci, specialistovi na technologickou vzduchotechniku, posoudit provoz, nikdy nám nebylo vyhověno. Zápach nejde zaznamenat obrazem, jinak než místním šetřením za plného provozu se skutečný důvod a místo úniku zápachu najít nedá. Ale není k tomu vůle, bohužel.

Takže se stále dohadujeme. K oběma rozhodnutím o povolení provozu, jak zkušebního tak trvalého, byla podána žaloba k soudu. Obě projednaly soudy až v roce 2009. Dne 14.12.2009 zrušil Městský soud v Praze povolení k trvalému provozu a vrátil je k dalšímu řízení. Proti pravomocnému rozsudku byla podána kasační stížnost (bez odkladného účinku). Celý povolovací systém běžel znovu a doufali jsme, že se v něm, tentokrát, město za své občany razantněji postaví. Nepostavilo se vůbec. Prosincový rozsudek znamenal, že firma vyrábí protiprávně a Česká inspekce životního prostředí zahájila řízení o zastavení či zákazu provozu firmy.

V novém řízení o povolení trvalého provozu se Krajský úřad obrátil Veřejnou vyhláškou na dašickou veřejnost s výzvou, aby se jako účastník řízení přihlásil ten, kdo se cítí být provozem firmy dotčen. Tuto možnost využily na jaře 2010 desítky občanů. Pak bylo vydáno nové povolení k trvalému provozu a občané a sdružení ZDZ se opět odvolali.

Výrazným obratem ve sporu byly rozsudky Nejvyššího správního soudu, který dne 27.5.2010 řešil obě kasační stížnosti – jak ke zkušebnímu provozu, kde jsme ji podali my, tak k trvalému provozu, kde kasační stížnost podávalo MŽP. Oběma bylo dáno za pravdu a došlo k absurdnímu výsledku. Nám bylo dáno za pravdu, že bez EIA neměl být povolen (ani) zkušební provoz (do 30.6.2007!!). V druhém případě bylo z formálních důvodů zrušeno to rozhodnutí soudu, kterým bylo 18.12.2009 zrušeno povolení k trvalému provozu a to se stalo znovu platným (i když EIU nemá!!!). Oba rozsudky Nejvyššího správního soudu věci vrátily původním soudům k novým rozhodnutím. První z nich již proběhl a vynesl rozsudek 14.9.2010. Firmě tedy nezbude, než výrazně zesílit své aktivity v úpravách neúnosného stavu. Je to jen otázkou času.

Opět jsme se obrátili na kancelář ombudsmana. I nyní se náš podnět šetří jako důvodný. A z vyjádření, která máme k dispozici, plyne, že trvalý mnohaletý tlak, který stále ještě osamoceně vyvíjíme, nese postupně výsledky. Proč? Firma připouští, že bude „dobrovolně“ investovat do technologií v případě, že bude nadále mít povolený trvalý provoz!! Neuvěřitelná drzost – jako byste policistům po nadýchání pár promile slibovali, že toho pití už necháte, ale jen tehdy, když Vám ten řidičák nechají !!!

Nad otázkou „Jak to dopadne?“ si povzdechl na jaře pracovník pardubického odboru životního prostředí a zemědělství“„ Ať rozhodneme tak či tak, stejně se jedna ze znesvářených stran odvolá a rozhodovat bude odvolací orgán . Taková práce mne nebaví…“

Ve skutečnosti je to ještě horší, protože proti rozhodnutí MŽP se také buď jedna či druhá strana odvolá. My proto, protože cítíme oporu v zákonech a všichni víte, že ten provoz přes všechny sliby a aktivity (i „aktivity“) některých slibovatelů nehorázně páchne. A druhá proto, že chrání ze všech sil výdobytky, které jí byly českými úřady neoprávněně přiznány. Vystupuje v pozici toho, kdo je nabyl v dobré víře. Změnu tohoto stavu,  ač je návratem k právnímu stavu, chápe jako své poškození.

Opravdu jde o naprosto absurdní situaci. Odbor životního prostředí a zemědělství si stěžuje, že má řešit následky předchozích nesprávných rozhodnutí zvláště stavebního úřadu. Úředníci mají obavy z vynucování si „práv“ španělskou stranou proti České republice. Soud již vyslovil, kdy kdo pochybil, takže nově vznikají obavy z toho, kdy se poškození budou bránit.

Nikdo neřeší, jak strašně se žije těm, co našemu charakteristickému zápachu denně čelí. A oni jsou těmi, kdo „platí“ vlastním zdravím, fyzickým i psychickým, výnos firmy španělskému vlastníkovi. Platí za špatná rozhodnutí jiných.

Ponesou úředníci zodpovědnost za svá špatná rozhodnutí?

Ponese někdo někdy důsledky za své konkrétní nesprávné rozhodnutí v tomto případě, které zničilo na mnoho let život obyvatelům v blízkosti fabriky?

Ing. Alena Janáková, předsedkyně občanského sdružení Za Dašice zdravější

Tento text byl odmítnut ke zveřejnění v Dašických ozvěnách.

 


11 komentářů k “Dašice a firma KATAFORESIS CZ s.r.o. v září 2010”

 1. Iva napsal:

  Pro objektivnost a možnost i vyjádření se druhé strany, ne jenom urputné „bojovnice za lidská práva“. Otiskuji text, který vedení kataforesis distribuovalo občanům Dašic.Nebojme se diskuse,diskutovat chtějí,podmínky pro eliminaci zápachu řeší-doufejme a kontrolujme, aby dořešili,zaměstnávají a odvádějí velké peníze do rozpočtu.Není toto spíše k té diskusi, než někoho vyhánět za hranice města?

  KATAFORESIS CZ, s.r.o. Jungmannova 448 533 03 Dašice

  Vážení občané města Dašice,

  naše společnost zjistila, že se stala, v rámci předvolebního boje do komunálních voleb, rukojmím některých politických seskupení. V tomto ohledu cítíme potřebu informovat občany o činnosti naší společnosti KATAFORESIS CZ, s.r.o.

  Firma KTCz je na trhu kataforézního lakování (povrchové úpravy dílů) od roku 2001 a za celou dobu své činnosti si vytvořila velmi úzké vztahy s mnoha odběrateli – klienty a zejména s dodavateli do automobilového průmyslu, kam naše služba lakování směřuje v objemu 95%.

  Firma KZCz zaměstnává 120 pracovníků, kteří i nyní v době hospodářské krize pracují na tři směny. Měsíční obrat firmy se pohybuje kolem 10 mil. Kč. Firma je registrována přímo v Dašicích a tak daňové dopady jdou zejména na rozvoj Pardubického regionu a pochopitelně i přímo do samotných Dašic, kde patříme mezi největší výrobní společností.

  Firma KTCz si vydobyla plný respekt u klientů jak kvalitní výrobou, tak i včasnými a přesnými dodávkami, kde v mnoha případech dokážeme i nestandardně pomoci svému klientovi, kdy má on problém. Pro tuto skutečnost jsme u mnoha klientů jediným dodavatelem služby a tím je on na nás přímo závislý.

  Všichni naši klienti požadují dodávky „just in time“ tj. díly jdou z naší linky přímo k odběrateli bez vytváření skladových zásob a jakékoliv zpoždění by mělo za následek zastavení výrobní linky v automobilkách v řadě zemí Evropy, kam naši klienti námi nalakované díly dodávají. Dvě třetiny naší měsíční produkce představují například nalakované brzdové posilovače do 400 000 aut. Bez nich by žádné z těchto aut nemohlo opustit výrobní linku.

  Od zahájení výroby se naše společnost snaží v co největší míře snižovat dopady výrobních aktivit na životní prostředí. Přestože naše společnost splňuje veškeré požadavky právních předpisů o ochraně životního prostředí, průběžně činí další nápravná opatření ke snížení zejména pachových dopadů na okolí a snaží se je i nadále vylepšovat jak používanými materiály, tak i snahou o další úpravy čistícího zařízení výstupních odpadních plynů. V tomto směru jsme již proinvestovali značné finanční prostředky.

  Nejnovějším opatřením, které připravujeme, je změna koncového čistícího stupně odpadních plynů na čištění pomocí termického spalování. Tato akce má název „Ekologizace provozu kataforetické linky zaměřená na snížení emisí VOC jednotkou termické oxidace s využitím odpadního tepla“. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby již byla předána, se žádostí o povolení stavby, na stavební úřad Dašice a ostatní úřady, které jsou ze zákona účastníkem povolovacího řízení, zejména Odbor životního prostředí Pardubického kraje. V blízké době bude vyvěšeno „ohlášení EIA“ k tomuto záměru na obecní desce v Dašicích.

  Z výše uvedeného důvodu navrhujeme vážným zájemcům o informace na tuto technologii, která je charakterizována jako nejlepší dostupné technické řešení, účast na schůzce (po vzájemné dohodě) s projektantem u nás ve společnosti.

  Vedení společnosti KATAFORESIS CZ s.r.o.

  • moole napsal:

   Vážená paní Ivo,
   přiznejme si, že 6 z 8 odstavců, které jste zde uvedla, jsou marketingové žvásty, které si můžete dát do výroční zprávy, ale rozhodně ne se jimi snažit argumentovat pod tímto článkem.
   Nás nezajímá, kolik, čeho a komu prodáváte, a už vůbec vám nevěříme, že je na vás někdo závislý. Stejně, jako si našel jako dodavatele vás, najde si někoho jiného. Zcela férové riziko podnikání na volném trhu, se kterým jste počítali, když jste do investice do tohoto provozu šli. Ne vždy dopadne takový risk úspěšně – ačkoliv, nedělám si iluze, že v tomhle případě už dávno úspěšně nedopadl, tedy, že počáteční investice byla za 9 let provozu zaplacena a i přes uváděné „značné investované finanční prostředky“ je v dlouhodobě v černých číslech.
   Spekuluji, budu rád, když mi to konkrétními čísly vyvrátíte. Vlastně, vyzýváte k diskusi, tedy, mne osobně by možná přimněly ke změně názoru: jakou čistou částkou obohacujete městskou pokladnu za jaké období? Kolik zaměstnáváte lidí s trvalým bydlištěm v Dašicích? Kolik zaměstnáváte lidí celkem? Díky, odpovíte-li.

 2. Alena Janáková napsal:

  Vážená Ivo,
  jsem ráda za Vaši reakci.
  Pro další text bych použila příměr. Když se dva hádají a nemohou dojít dohody – pravdu hledá někdo třetí, nestranný.
  Co se stalo tady? Ta story je už dlouhá, takže připomenu začátek. Firma začala vyrábět v roce 2001 a brzy zatěžovala trpělivost okolobydlících příliš, začali si stěžovat – ve firmě, na obci, pak na úřadech.. Jednotlivé stížnosti neměly takovou váhu ani u firmy, ani u úřadů, tak ta smradem a hlukem postižená strana začala hledat způsoby, jak svou situaci zlepšit. Od té doby funguje občanské sdružení Za Dašice zdravější a já. Kdyby byla firma přístupná dohodě a diskuzi a neprojevovala se léta tak arogantně, jistě by toto hnutí vůbec nevzniklo. Sdružení se – to byla nutná fáze, aby firma brala názory poškozovaných nejen na vědomí, ale vážně. Trvalo to 9 let, než se tak opravdu stalo a byly to až nestranné instituce, které jasně řekly, že tu neproběhlo vše v pořádku a bez procesu EIA se závod tohoto typu povolovat nedá! Rozsudky jsem citovala v původním článku.
  Na tahu je firma. Léta. Kdyby je rozsudky nenutily, myslím, že by inovace ještě pár let počkala. Je s podivem, že se podivují ti, co škodí, že se ti, co jsou jejich práva poškozována, brání.

  Předpokládám,, že i Vám jde, pokud tam pracujete Vy či Vám někdo blízký, o to, aby se díky způsobu zabezpečení výroby firmy nezhoršoval zdravotní stav (nejen) zaměstanců. Španělský vlastník tuto stránku léta podceňoval a odmítal řešit. Pokud se situace změnila, jsme tomu rádi. Ale za ta léta těch slibů už bylo tolik, že jsem dost skeptická.

  Leták vypravený firmou jsem četla a mám k němu pár komentářů:
  1) Jednak se vůbec divím tomu, že firma do něho investovala a vyšel. Cituji „…naše společnost zjistila, že se stala, v rámci předvolebního boje do komunálních voleb, rukojmím některých politických seskupení…“ Pokud je mířena směrem ke mně, pak říkám, že máme stejný cíl jako před 4 lety:- dostat Kauzu KATAFORESIS CZ s.r.o. do stadia, kdy se její výroba buď odstěhuje do vhodnější oblasti nebo bude zabezpečena tak, aby neobtěžovala občany města Dašice ani okolí. Tato naše snaha je neměnná a já v tom duchu vytrvale pracuju. Pokud se mění přístup firmy, tím lépe.A řekla bych – konečně.

  2) Možná, že by se ta citovaná věta dala také číst – máme v úmyslu některá politická seskupení podpořit, a proto vydáváme tento leták.

  3) A pokud jde o rukojmí? Ti jsou tady dvoje. Jednak ti, co jsou nedobrovolně a v míře obtěžující dlouhá léta vystavení působení výroby zmiňované firmy. A mám za to, že ve stejném postavení jsou také zaměstanci – cítí se ohroženi našimi aktivitami, mají obavy o práci. Ve skutečnosti je firma tím , kdo svým nezodpovědným chováním hrotí stav.

  4) Hledala jsem webové stránky firmy KATAFORESIS CZ a nestačila jsem se divit. Předpokládala jsem, že firma, která pracuje pro automobilový průmysl, bude na vrcholu technických parametrů. Ideálně ve všech ohledech.
  Jak je to tady? Dašická pobočka své stránky vůbec nemá. Pokud chcete něco zjistit, musíte do http://www.grupokataforesis.com. Když je otevřete, nabídne Vám to verzi španělskou a anglickou. Otevřete a najdete velmi strohé informace. Na liště napravo nahoře jsou zkratky – za nimi jsou stránky jednotlivých závodů a pár dalších stránek. Když otevřete ty centrální, objevíte útržky z historie. V lednu 1988 vznikl závod v Burgos, v lednu 1995 Euskal, pak Recind (1997) a v roce 2000 se firma rozhodla instalovat v Čechách novou výrobní linku a v září 2001 ji uvedla do provozu.
  Následná zpráva Vám vyrazí dech! Je tam uvedena produkce v roce 2003 (18 milionů euro při 350 zaměstnancích) a výhled do roku 2004!!! (22 milionů euro a 390 zaměstnanců). Tohle jsou stránky nadnárodního gigantu ve svém oboru!!!! Co o něm říkají, když jsou šest let zastaralé? Jsou –li tak na výši s informovaností o svých závodech, jak teprve to bude s dodržováním předpisů a norem? Co na to jejich obchodní partneři? Samé otazníky!
  Mimochodem, počet zaměstnanců v Dašicích je na webu uváděn na 80, ačkoliv distribuovaný leták pracuje s číslem 120. Jak je to skutečně?
  5) Na letáku je uváděn trojsměnný provoz. Pokud se dá usuzovat, současná výroba tak vysoká stabilně není. Nestalo se už náhodou, že ubývá zakázek právě s ohledem na to, že firma nemá certifikát jakosti? Podle stránek je dašický provoz v procesu certifikace, ale nedá se zjisti, kolik let. Firmy se jejím dosažením chlubí, ulazuje to na dosaženou úroveń managementu. .

  6) Firma se staví do pozice toho, kdo se od zahájení výroby snaží v co největší míře snižovat dopady výrobních aktivit na životní prostředí…. Pěkně se to čte. Ale je to pravda? Byla jsem u všech povolovacích řízení frmy od roku 2005 jako zástupce účastníka řízení. Věřte mi, že jediné zlepšování, které firma slíbila, se týkalo částečného vylepšení do konce roku 2007. S dalším zlepšováním se nepočítalo. Kdyby firma byla tak vstřícná k životnímu prostředí, jak se v letáku uvádí, jistě by došlo k zaznamenatelnému zlepšení. A došlo?

  7) Jsem potěšena, že firma připravuje změnu koncového čistícího stupně odpadních plynů na čištění pomocí termického spalování…. a chystají se ohlásit EIA. V textu se pracuje s budoucím časem – a slibů už tady bylo… Na druhou stranu – vždyť je to přesně to, k čemu jsme se chtěli dopracovat…

  A na závěr ještě jeden moment. Zaměstnanci frmy jsou tam z vlastního rozhodnutí a jsou placeni z pobyt v zápachu. Obdobnou dávku smradu si zažívají ti, co bydlí okolo. Jsou jí vystaveni naprosto nedobrovolně a bez jakékoliv kompenzace. A nemohou se sebrat a jít se zrelaxovat někam jinam.

 3. Alena Janáková napsal:

  A ještě snad poslední věc. V minulých týdnech jsem několikrát panu řediteli Plačkovi posílala mail s konkrétními údaji, z jakých dotačních titulů lze čerpat dotace na řešení problému se zápachem a kdy jsou školení. Nikdy zpět nereagoval, ale snad si to nastudoval.

  K diskuzi musí být dva partneři ochotní diskutovat a respektující pravidla diskuze. Myslím, že základním z nich by bylo nezezměšňování pozice a argumentů druhé strany. Jednání z pozice síly bylo v minulosti dost. Teď je snad situace jiná. Diskuzi se nikdo nebrání. Problém ale je, že za sliby by měly přijít činy a ty jsme dlouhodobě postrádali.

 4. Obyvatelé ulice Jungmannova napsal:

  Kdo zamořuje zápachem a smogem v ulici Jungmannova? Kataforesis?Omyl Metelkovi!Přál bych vám dnes projít po ulici.Z komína od Metelkovích je opět cítit neuvěřitelný zápach Po spáleném plastu a z komína kouří tmavočerný dým jako fabrika.Přál bych vám bydlet na proti nim v bytovce kdy si nemůžete otevřít ani okno!Oblečění smrdí jak vyuzený,a to vám stačí být jen 5min venku .Kdyby to bylo jednou ale toto ,,zamořování,, od Metelkových je pravidelné a neunosné.Posílal jsem stížnost na Dašický uřad cca před 4 týdny a nikdo neodpověděl.Je možnost se proti takovým lidem kteří znepříjemnují život ostatním bránit?Kam se muže člověk obrátit??

  • Jiří Metelka napsal:

   Vážení“Obyvatelé ulice Jungmannova“
   Nejprve jsem váhal, zda mám na tento anonym vůbec reagovat, ale nedalo mi to. Pisatel, který se zde vyjadřuje, nemá ani odvahu se podepsat. To co píše jsou ničím nepodložené výmysly, lži a pomluvy! Pokud vím, topení černým uhlím a dřívím není zakázáno a my ničím jiným netopíme!!! Se svým problémem se můžete obrátit přímo na mě, nebo se můžeme sejít na městském úřadě a vše projednat. Máme čisté svědomí a žádnými plasty rozhodně netopíme! Pokud pisatel najde odvahu a vystoupí z anonymity, může se o tom na vlastní oči přesvědčit. Jiří Metelka

  • Pavel Ďurišík napsal:

   Rada města tuto anonymní stížnost projenala na svém zasedání pod bodem R306/27/2011. Starosta byl pověřen jednáním v dané záležitosti a pokud je mi známo, byl předán oficiální dopis s žádostí o nápravu situace. Jinak je těžko možné dát vědět výsledek jednání anonymovi, když neuvedl žádný kontakt.

   • Anonym napsal:

    Dobrý den Vážené město a obyvatelstvo Města Dašice,děkujeme Vám za Vaše vyjádření a řešení,bylo na čase aby se to začalo řešit a byla možnost dýchat…Anonymně sme psali protože dnešní doba je taková že se ráno můžem probudit a mít třeba propíchaný gumy u auta a apd.
    Email který sme si založili pro komunikaci:anonym.dasice@seznam.cz

 5. Anonym napsal:

  Dobrý den Pane Metelko,že se nestydíte lhát takhle oficialně,když dokonce na Vás přišlo udání i písemně na město,což my jsme to nebyli.
  I dnes ste asi topil plastovýma lahvema nebo odpadkama.Věříme že uhlí je drahé,ale denně prát smradlavý hadry také!!!To ani nemluvím že nelze otevírat okna když vy zatopíte.
  S pozdravem Anonym
  p.s Za čisté Dašice

 6. anonym napsal:

  Dobrý den milé Velkolánsko a Jungmannova ul. Opět tu máme zimu a začla nám topná sezona,opět bohužel musíme čuchat ty smrady od našeho drahého ekologa Metelky,jdu jen vynést koš a smrdím jak kdybych prolítl komínem a to nemluvím ten smrad na chodbách bytovek…tfuj….Raději ani okno neotevírat.Bože to nejde v zimě dýchat čerstvý vzduch?Ani s kočárkem lidi moc nevychází a proč?…………..

  To nám ta zima pěkně začíná!

 7. Obyvatelé ulice Jungmannova2 napsal:

  Dobrý den milá Jungmannova ulice, koukám, že se už konečně něco řešilo, ale bohužel nevyřešilo! Stále a pořád dýcháme nechutný kouř a zápach z komínu pana Metelky. Není nic „příjemnějšího“ než v noci usínat v čerstvě vyvětraných peřinách, ale bohužel se to nám v zimním období nikdy nepoštěstí. Chtělo by to trochu ohledu na obyvatelé ulice a ne jen myslet na sebe PANE METELKA!

 

Leave a Reply to moole