Výroba, opravy a repase nákladních vagónů. Strojírenská výroba se zaměřením na železnici. Obchodní činnost v oblasti strojírenské výroby.

 
Koralkykomponenty.cz - internetový obchod s korálky - materiál pro výrobu originálních šperků. Korálky, náušnicové háčky, řetízky, zapínání, ketlovací jehly a nýty, rokajl a další.
 

Nehoráznost  -  12. 11. 2009

Začátkem tohoto týdne jsme obdrželi domů rozpis prací a dodávek na kanalizační přípojce k našemu domu. Po prostudování tohoto dokumentu mě málem trefil šlak. Jak bylo zastupitelstvem odsouhlaseno, každý z občanů obdrží od města příspěvek ve výši poloviny nákladů na zbudování přípojky. Přesto je částka, kterou máme uhradit, téměř 7 500,--Kč. To znamená, že celková částka za přípojku k našemu domu č.p. 358 v Jungmannově ulici činí bezmála 15 000,--Kč. Když můj otec před třiceti lety dům stavěl, vybudoval spolu se sousedy kanalizační přípojku, která byla napojena na hlavní kanalizaci u bytovek. Jak se při průzkumu kamerou zjistilo, hlavní řád se použít nedal, ale naše přípojka ano. Proto vlastní vybudování přípojky obnášelo výkop jámy pro kanalizační šachtu (cca 1,5m3), osazení šachty ze skruží do výkopu, napojení na stávající kanalizaci ( vyříznutí otvoru), osazení betonového víka a zásyp výkopu zeminou. Cenu použitého materiálu si může každý ověřit u velkoobchodu ( například HaK Černá za Bory), obvyklou cenu montážních prací lze dohledat v ceníku URZ, nebo u firmy provádějící podobnou činnost. Ve vyúčtování je navíc například položka zřízení a odstranění pažení, které nebylo vůbec použito. Jak mi kdysi říkal jeden kolega, nejvíc vyděláš na tom, co neuděláš, ale vyúčtuješ. My nemáme s dotyčnou firmou žádný smluvní vztah. Nebyli jsme tudíž přizváni k prohlídce prováděných prací, ani k jejich přejímce. Přesto se nyní po nás chce, abychom platili. Já se ovšem ptám za co? Protože Město hradí občanům polovinu ze svých prostředků, myslím, že se jedná o klasický příklad, který by měla prozkoumat kontrolní komise. Při tak velkém počtu přípojek by Dašice mohly přijít o značné finanční prostředky. Před zhruba třemi lety, když se výstavba kanalizace plánovala, jsem byl jedním z iniciátorů setkání investora, zástupců Města, zhotovitele a občanů v bývalé Opatrovně. Přesně tyto otázky jsem vznášel a byl jsem ze všech stran ujišťován, že nemusím mít žádné obavy. Jak se však dnes ukázalo, byla tato schůzka absolutně k ničemu. Další problém, na který jsem tehdy poukazoval a nedostal dodnes odpověď, je otázka vlastnických vztahů. Někdo vyprojektoval a postavil zařízení, které nyní po uhrazení požadované částky bude mým majetkem. Ovšem na cizím pozemku. Dodnes netuším, zda projektant, potažmo zhotovitel má s vlastníky dotčených pozemků uzavřené dohody, na jejichž základě dojde na katastrálním úřadě k zápisu věcného břemene. Také nevím, kdo bude věcné břemeno zřizovat a kdo bude za ně vlastníkům platit náhradu. Pokud nedojde k zápisu věcného břemene, může se stát, že mi vlastník časem zruší z nějakého důvodu mou přípojku a já nebudu mít nikde dovolání.

 


2 komentáře k “Nehoráznost”

 1. Jiří napsal:

  Milý pane, na jednu stranu máte pravdu, ale podobnou akci dělalo město Pardubice v lokalitě Svítkov… několik vlastníků se rozhodlo že danou akci udělají na vlastní pěst… A jak to dopadlo? náklady na přípojku byly mnohem vyšší než by byly při spolupráci s městem (a to nebyl odsouhlasen městem žádný příspěvek!) Malá rekapitulace: projekt,vyjádření všech správců sítí vč. karnevalu atd.., povolení Vak a jejich podmínky, povolení města, povolení dopraváků, povolení stavebního úřadu, vytyčení, převzetí staveniště, samotné provedení přípojky a povrchů, zaměření, odsouhlasení s Vak, kolaudace, předání pozemku a samozřejmě 3letá záruka na povrchy. Nebudu tady psát co vše stálo, protože u každého je to jiné, ale 15.000 bylo pryč aniž bychom kopli do země…
  Pokud jste o své pravdě natolik přesvědčen, pak asi můžete odmítnout koupit tu přípojku.. a budete si muset zbudovat vlastní přípojku novou. Potom zde určitě vložíte příspěvek, za kolik jste pořídil… pokud možno nezapomeňte uvést i kolik času jste tomu věnoval… vždyť se přeci říká že čas jsou peníze.
  Co se týče věcných břemen tak Vám mohu poradit, protože pokud je ta přípojka na veřejném prostranství věcná břemena se uzavírat nemusí (respektive se neuzavírají… jinak by to v praxi vypadalo tak ža na pozemku např. komunikace kde vedou sítě bylo třeba 20 věcných břemen a byl by v tom zmatek). Zákonem máte prostě zajištěno že pokud se neprokáže opak, přípojka je ve vašem vlastnictví. Vlastnictví pozemku na to nemá vliv. A pokud se s přípojkou něco stane (špatně udělaná komunikace a kamiony ji rozjezdí) opravy hradí provozovatel, což i v Dašicích bude tak jako v celém okrese VaK Pardubice a.s.

  • Pavel Ďurišík napsal:

   Vážený pane Jiří, jsem skutečně rád, že jste se zapojil do diskuse k tomuto tématu. Vyjádření správců podzemních zařízení není zase tak veliký náklad. Nedávno jsem je zajišťoval na liniovou stavbu pro firmu ČEZ a.s. RWE toto vyjádření dělá zcela zadarmo, O2 za poplatek, ale lze o něj požádat přes internet. U ostatních správců je to různé, nicméně částka to není nijak závratná. Jinou věcí je případné vytyčení polohy dotčeného zařízení. Máte ovšem pravdu v tom, že pokud bychom si vše zajišťovali sami, tak by náklady samozřejmě stouply. Vůbec nezpochybňuji to, že je výhodnější si přípojku nechat zbudovat v rámci této stavby. Mám spíše problém s tím, jak jsme byli postaveni před hotovou věc. Když si budete například nechat dělat zateplení fasády, tak si nejdříve ze všeho necháte zpracovat cenovou nabídku s položkovým rozpočtem. Tak je tomu přeci i v tomto případě. Rád zaplatím, ovšem chci vědět za co. Pokud firma měla náklady na přípojku skutečně v této výši, ať to tedy napíše popravdě do zmíněného vyúčtování. Ať tam tedy napíše inženýrink ve výši 5000,–, ale neuvádí tam práce, které nebyly provedeny. Co se týče věcných břemen: Pracuji ve firmě, která je velmi často dodavatelem ČEZu. Na každou nově budovanou stavbu musí investor mít podepsané smlouvy se všemi majiteli dotčených pozemků. Dodavatelská firma musí nechat udělat geodetické zaměření pro věcná břemena a následně dojde vždy k zápisu věcných břemen na k.ú. Nevím, jak jste došel k tomu, že na veřejná prostranství se věcná břemena nezřizují. Není mi jasné ani to, co myslíte veřejným prostranstvím. V našem případě je přípojka za plotem (mimo náš pozemek), což by se za veřejné prostranství dalo považovat. Nicméně na parcele, která má konkrétního vlastníka. Jak jistě víte, nikdo nesmí jakkoli omezit Vaše vlastnická práva, pokud s tím nebudete sám souhlasit. K tomu přeci právě slouží zmíněná věcná břemena.

 

Vložit příspěvek

*