Výroba, opravy a repase nákladních vagónů. Strojírenská výroba se zaměřením na železnici. Obchodní činnost v oblasti strojírenské výroby.

 
Koralkykomponenty.cz - internetový obchod s korálky - materiál pro výrobu originálních šperků. Korálky, náušnicové háčky, řetízky, zapínání, ketlovací jehly a nýty, rokajl a další.
 

Zastupitelstvo 23.2.2012 – 1. díl  -  16. 3. 2012

Body z programu:

  1. Právní stanovisko k akci Rekonstrukce kulturního domu v Dašicích
  2. Změna jednacího řádu
  3. E-mailová adresa zastupitelů
  4. Poskytnutí podkladů
  5. Rozpočtová opatření k rozpočtu města Dašice
  6. Odpis pohledávky
  7. Informace o předsoudní výzvě
  8. Prodej pozemku Jižní
  9. Vklad majetku do VaK Pardubice
  10. Informace o dotačních titulech

 

Když jsem psala o jednání říjnového zastupitelstva, končila jsem otázkami Začínají nám kostlivci opouštět skříně? Kolik jich ještě bude? Za kolik milionů? Kdo za to může?

Tehdy mi jako nejpozoruhodnější přišel bod, kdy zastupitelé schválili, pověření vymáháním pohledávky za fakturou vystavenou 31.10.2008 v původní výši 1,6 M Kč (za prodlení s nástupem a odstraněním záručních vad) stavebníkovi – firmě BOSS s.r.o. z Vysokého Mýta, pro firmu zastoupenou ing. Zdeňkem Paličkou. K tomuto tématu byl i bod 7 únorového zastupitelstva. Byla nám předložena výzva protistrany, přímo adresovaná zastupitelům. Osobně pochybuji, že bychom ji jinak dostali na vědomí. V minulosti vedení města opakovaně určovalo, zda to, co nám (zastupitelům) občané přímo (přes podatelnu) zasílají, k nám má také „dojít“. Tento postup jim vytkla již kontrola z ministerstva vnitra v roce 2007. Dělo se tak však i nadále.

Uvedla jsem v říjnu hromadu podrobností a až neuvěřitelných faktů v kauze faktury pro firmu BOSS. A k mému údivu tentokrát nikdo (tedy ani Pavel Ďurišík) nereagoval (ač prokazatelně stránky navštěvovány byly). Dokonce je Pavel nyní názoru, že je vhodné činnost těchto stránek ukončit. Co se změnilo?

Většina přítomných (chyběli Jirmanová a Kolda) zastupitelů (kromě Cirák, Janáková, Neruda) si v hlasování prosadila, že není třeba udělat podrobný právní rozpor - v takovém rozsahu a kvalitě jak byl k akci Rekonstrukce Hrdličkova 368 předložen k jednání zastupitelům ten stejný den (a že to byla silná káva!!!).

Kdykoliv se zatím stalo, že zastupitelé nepřikročili s dostatečnou rozvahou, snad pokorou, odborností a bez emočních pnutí, k realistickému, všestrannému rozboru konkrétního složitého problému, město na to, dříve nebo později, doplatilo… Nevšimla jsem si autora poznámky, že bychom zase za něco platili – no, domnívám se, že v tak nepřehledném sporu, jaký bezesporu léta neřešená kauza obdržené (1,9 M Kč) a vystavené (1,6 M Kč) faktury
týkající se přestavby objektu č.p. 306 je, je každá drobnost důležitá. Zvláště v případě druhou protistranou použitých argumentů. Na vyvrácení každého z nich je třeba být připraven – je to bitva o velké peníze! To, co se stalo, silně zavání podceněním! A budu velmi ráda, když se budu mýlit. Léta se ti, co věc měli řešit, jejímu řešení vyhýbali. Což je situace pro Dašice typická.

Bohužel to ale nebyl ten nejproblematičtější bod, ten bude obsahem 2.dílu. V krátkosti se ještě vrátím k těm dalším:
Jednací řád se bude řešit a budou zveřejněny soukromé emailové adresy zastupitelů, protože nebyla vůle zavést ty ve formě s koncovkou @dasice.cz.

Odepsaná pohledávka se týkala firmy TESLA, která již má (doklad o tom nám předložen nebyl) po konkurzu a více vymoci nejde (šlo o cca 820 tisíc). Předložené informace o dotačních titulech byly krátké a zastupitelé v nich brali na vědomí, že akce probíhají či se na jejich realizaci chystáme.

Prodej pozemku v Jižní se týkal 52 m2 . Rozpočtová opatření, to je folklor v podstatě každého zasedání.

Ing. Alena Janáková

 


 

Vložit příspěvek

*