Výroba, opravy a repase nákladních vagónů. Strojírenská výroba se zaměřením na železnici. Obchodní činnost v oblasti strojírenské výroby.

 
Koralkykomponenty.cz - internetový obchod s korálky - materiál pro výrobu originálních šperků. Korálky, náušnicové háčky, řetízky, zapínání, ketlovací jehly a nýty, rokajl a další.
 

Beseda s občany 1.10.2010  -  5. 10. 2010

Předvolební beseda s voliči se uskutečnila v pátek 1.10. 2010. Vedení města se rozhodlo nedovolit pořádání v zasedačce obce v kasárnách. Pro setkání jsme získali azyl v jídelně bývalých mrazíren a byla to dobrá volba.

Byli pozváni lídři ostatních volebních stran dašických komunálních voleb. Přišel pan Jiří Jelínek, pana Halíře zastoupil Jiří Šmejda. Pan Ladislav Racek a ing. Jan Foldyna vydrželi až do konce, stejně tak tajemník ing. Jan Horský.

V programu bylo seznámení s Protikorupčním desaterem, probrání některých dašických kauz z pohledu právníka specialisty a diskuze.

Měli jsme vzácné hosty, výkonného ředitele občanského sdružení „Oživení“ Mgr. Štěpána Rattaye a jednoho z právních zástupců sdružení JUDr. Petra Prchala, který také spolupracuje s Amnesty International. V posledních dnech vydalo protikorupční strategii i Ministerstvo vnitra a „Oživení“ je tam zmiňováno jako jeden z poradních sborů.

Seznámení s Protikorupčním desaterem se poněkud protáhlo.
Pak přišly dašické kauzy. Těch drobnějších jsme se dotkli již během diskuze k desateru. Jednalo se o Dašických ozvěnách, o zastoupení jiných než „radničních“ názorů a o zodpovědnosti za zveřejněná znění. Poměrně velká diskuze byla nad tím, že úřad není v právu, když odmítá vydávat (a to dokonce zastupiteli, tedy členu nejvyššího orgánu obce!) požadované listiny. Právník konstatoval neudržitelný stav, který by u soudu v žádném případě neobstál. Další debata byla nad tím, že listiny směřované od občanů zastupitelům jim nejsou distribuovány a ti ani o tom nejsou informováni. Mimo jiné, i toto byl jeden z podnětů, které tady řešila kontrola Ministerstva vnitra na konci roku 2007. Pro mne největším překvapením byl údiv některých přítomných nad tím, že by zastupitelé měli nést za svá rozhodnutí trestní zodpovědnost.

Hosté měli radost z diskuze. Konstatovali, že je zřetelná animozita mezi některými aktéry debaty. Pánové Horský a Foldyna si jim stěžovali, že se se mnou nedá jednat, protože si myslím, že mám vždycky pravdu….

Největšími dašickými kauzami jsou, podle mého názoru, problematika provozu firmy KATAFORESIS CZ s.r.o. (ta na programu nebyla), „zbavení se“ 19 tisíc čtverečních metrů pozemků na Valech a okolnosti některých výběrových řízení. Na malé město až dost.

O co jde na Valech?

Po roce 2000 začal pan Zdeněk Kučera, vlastník malého pozemku v Dašicích, pracovat na projektu výstavby skoro stovky domů na Valech. Asi v roce 2004 zveřejnil pod podloubím mapu zamýšlené výstavby a hledal zájemce o bydlení. Od té doby jsem se o to zajímala, protože tam na matčiny pozemky umístil křižovatku, aniž by s ní kdokoliv o čemkoliv hovořil. „Na městě“ nám bylo řečeno, že se nemáme znepokojovat, že se jedná o soukromou aktivitu. Ale pak se ukázalo, že až tak soukromá ta aktivita nebyla.

Vedení města (starosta Racek, místostarosta Stibor) zvalo majitele pozemků, na kterých by se mělo podle plánu stavět, na schůzku. Ukázalo se na ní plno rozporů, ale ke svolání žádné další schůzky už nedošlo.

Viděli jsme problém hlavně v odvodu vod, protože na nejnižší dašické pozemky (za „moštárnou“) v době, kdy je velká voda, Loučná couvne do Barevny. Ten pozemek plní funkci poldru a voda tam postupně vysychá. Zamýšlený způsob řešení odvodu dešťových vod nás znepokojil.

Po obměně zastupitelů na podzim roku 2006 pan Kučera o kvalitách svého projektu přesvědčil tehdejší vedení města (starosta Bc. Hora, místostarosta Racek) a radní (Klásek, Vlasák a Zikmund) a začal pracoval na příslušných povoleních.

V červnu 2007 byla zastupitelům ke schválení předložena smlouva, koncipovaná týmem pana Kučery. Město mělo darovat pozemky firmě Zdeněk Kučera s.r.o. (založené v dubnu 2007) s tím, že až se domy postaví, budou se městu zpět vracet plochy, na nichž budou silnice a chodníky. Bylo tam stanoveno období pro výstavbu 10 let a pokuta za nesplnění.

Podařilo se mi přesvědčit kolegy, abychom předloženou smlouvu považovali za první verzi, o které je třeba dále jednat, nikoli ji ihned přijímat. Žádala jsem doložku od naší právničky a další projednávání.

Dne 19.7.2007 nám byla předložena smlouva obdobná, jen pokuta byla vyšší a doba kratší. Předtím jsme projednávali na FV důvody, proč s tím nesouhlasit a ač jsme zvedáním ruky nedávali názor najevo, byli jsme, tehdy, všichni (Janáková, Halíř, Svoboda, Hořeňovská a Foldyna) podle vyřčených slov jednoho názoru - že ta smlouva není řádně ošetřená z hlediska zájmů města. Na samotné jednání zastupitelů jsem připravila dvoustranu s důvody, tu jsem při jednání rozdala a znovu argumentovala. Doložka právního zástupce města předložena nebyla (na pozdější dotaz mi odpověděla, že tu smlouvu vůbec neviděla). Důvodů pro nepřijetí smlouvy bylo dost.

Přišlo tehdy pár hostů, mimo jiné pan Kučera s Ing. Kucharčíkem z firmy Domy Start, a.s. (developerská firma, vznikla v roce 2006). Hosté podali upřesňující informace k záměru výstavby. Diskuze byla velmi dramatická, věcné projednávání se vytrácelo. Namítala jsem, že je problematické, když pan Kučera je pouze prostředníkem v celé transakci, že to komplikuje situaci. Tvrdila jsem, že celkově nejsou ve smlouvě dostatečně ošetřena rizika pro město. Stanovisko FV - je zásadně proti. Ing. Foldyna protestoval, že FV o věci rukou zvednutím nehlasoval. Předkládala jsem protinávrh, abychom na znění smlouvy ještě pracovali a vychytali sporná místa v pracovní skupině, kde budou zástupci města, finančního a kontrolního výboru, právní zástupce města.

Při hlasování jsem se nestačila divit - dva členové FV, páni zastupitelé Halíř a ing. Foldyna hlasovali pro dar. Smlouva tedy byla přijata v poměru 13 : 2 (Janáková a Morávková). Přijaté Usnesení je označeno Z062/2007.

A současný stav?

Pan Kučera své s.r.o. založil v dubnu 2007, v červenci 2007 zastupitelstvo schválilo předání pozemků, 2.10.2007 své pozemky (cca 700 m2 za 5 milionů Kč) a získané pozemky (cca 19 000 m2 za 1 milion Kč) prodal (společně s třetí osobou, která vykoupila pozemky od více vlastníků a za převáděných cca 70 000 m2 měla získat cca 15,5 milionu Kč). Společnost s ručením omezeným pana Kučery změnila vlastníka v srpnu 2008 a pak v lednu 2009.

V roce 2009 se zlínská firma Domy Start a.s. pokoušela rozběhnout v Dašicích výstavbu. Nesehnala dost zájemců a v současné době už ani dašickou lokalitu k zástavbě nenabízí. Na dotazující mail neodpověděla. Z webových stránek není zcela zřejmé, do jaké míry je firma v současné době firma aktivní.

Názor JUDr. Prchala:

Tato kauza má dva základní problémy. Byl vyvěšen záměr směnit pozemky a ve skutečnosti došlo k daru. To zakládá důvod k neplatnosti smlouvy, o které musí rozhodnout soud. (I ministerská kontrola z roku 2007 to tak formulovala).

Druhá věc – smlouva nebyla dobře ošetřena z pohledu zájmů města. Vypadá to na dobře připravený tunel – rychle vytvořené s.r.o., účelový převod pozemků při nesplnění podmínek, rychlý prodej s.r.o. dalšímu vlastníkovi, aniž by město souhlasilo s dalším převodem …

Jaké máme možnosti ?

  1. Lze požádat z pozice města o určení neplatnosti smlouvy. Důvody k tomu jsou. Rozhodnout musí soud.
  2. Vstoupit do jednání s firmou Domy Start, a.s. – a hned budeme vědět, na čem jsme.

A kde je zodpovědnost za špatné rozhodnutí?

Neví se u každého dašického hlasování, jak kdo konkrétně hlasoval. Ale v tomto případě je to jasné. Nikdo se nezdržel. Proti schválení této smlouvy byly Janáková (předsedkyně FV) a Morávková (členka KV), ostatní se s návrhem ztotožnili.
Jejich jména a tehdejší pozíce – Racek (místostarosta), Stibor, Zikmund (radní), Čepková, Halíř (FV), Foldyna (FV), Jelínek, Ďurišík, Vlasák (radní), Klásek (radní), Hora (starosta), Kohoutek a Neruda (předseda KV).

V předvolebních Ozvěnách KSČM se jejich lídr, Ing. Foldyna, zmiňuje o těch, co nejsou ochotni respektovat kolektivní vůli, jako o nevhodných ke zvolení.

Vy si nemyslíte, že více těch, co mají vlastní hlavu a používají ji, by mohlo dokázat změnit situaci v Dašicích?

 


 

Vložit příspěvek

*