Výroba, opravy a repase nákladních vagónů. Strojírenská výroba se zaměřením na železnici. Obchodní činnost v oblasti strojírenské výroby.

 
Koralkykomponenty.cz - internetový obchod s korálky - materiál pro výrobu originálních šperků. Korálky, náušnicové háčky, řetízky, zapínání, ketlovací jehly a nýty, rokajl a další.
 

Jak zastupitelé rozhodují?  -  23. 9. 2010

Zastupitelé rozhodují svým hlasováním na schůzích. Dašických je 15 a pro přijetí určitého záměru s ním musí souhlasit 8 z nich.

Aby mohl být projednán bod od zastupitele co není radní, musí dát deset dní předem jeho text na vědomí „na obec“. Většinu bodů předkládá starosta a probírají se na jednání rady. Asi týden před datem schůze zastupitelé dostanou pozvánku s body jednání k prostudování (a zároveň je pozvánka vyvěšena, aby veřejnost znala body jednání). V každém bodu je obsah, usnesení a zdůvodnění. Na základě diskuze nad tímto předloženým materiálem zastupitelé rozhodují na schůzi hlasováním.

Body může předkládat kterýkoliv zastupitel. Občan tu možnost přímo nemá, ale může využít možnost obrátit se na zastupitele. V tomto volebním období už je možné se obrátit na zastupitele s dotazem v rámci schůze.

A také má možnost směřovat svůj dopis zastupitelstvu. A lidé to ještě dělají. A – co myslíte, dojdou ty dopisy až k nám? Odpověď je záporná. Někde někdo rozhodne, že to není třeba a předloženy nám nejsou. Zastupitelé by měli podnět dostat a mít možnost jednat. Je tomu tak? Ne, není. Zde je usouzeno, že je podnět směřován radě a přes závěry ministerské kontroly (zde v roce 2007) se zastupitelé vůbec nedozvědí, že je, jako nejvyšší orgán obce, někdo vyzval k řešení nějakého problému.

Vraťme se ke schůzi zastupitelů. Bývá cca 4-6x ročně. Dostaneme pozvánku, kde bývá obvyklé schéma programu – projednají se usnesení z jednání rady, usnesení z posledního zastupitelstva, jednání komisí a výborů. A pak ty konkrétní body. Aby zastupitel
správně rozhodl, měl by dostat podklady připravené tak, aby se na jejich základě dalo zodpovědně, se znalostí věci a bez obav rozhodnout. Jaká je realita?

Celé roky trvalo, než se podařilo, abychom dostali usnesení a zápisy z minulého zastupitelstva a hlavně z jednání rad dříve, než na stůl před jednáním. Při rychlé četbě pár minut před schůzí (často spíš během jejího začátku) nepřijdete na všechno, čeho si máte všimnout. Zvlášť, když mezitím byly 2 i víc schůzí rady. Měli bychom je dostávat včas, ale obvykle nejsou k dispozici, takže je (až na výjimky) dostáváme až v den jednání na stůl. Kde je čas na přípravu?

Zvláštní jsou také reakce vedení obce na kladené dotazy. Kladu jich hodně, protože mne věci zajímají. Z naformulovaných usnesení rady často nezjistíte, o co vlastně jde. Bývám peskována, že jsem se mohla přijít zeptat. Proč tato reakce? Jsou povinni vysvětlovat – jedná se o informaci pro všechny zúčastněné. Nebo se snad předpokládá, že je to nezajímá? Je pravdou, že významný podíl zastupitelů vítá krátká zasedání, protože je pak spokojeně probírat ještě ten den společně, ale to s tím snad nesouvisí.

Když jsou body dobře připravené a předjednané ve smyslu, že tam nejsou formální chyby a úplné pitomosti, může projednávání zastupiteli opravdu „odsejpat“. Paradoxně – čím menší je částka, o níž se jedná, tím déle se o ní jedná a naopak. Jak vypadá reálná praxe v připravených podkladech k jednání?

Vezměme si jeden příklad. Je odstrašující. Předkládám Vám doslovné znění návrhu jediného bodu pro jednání zastupitelstva. Toto znění bylo předloženo 2.6.2010. Dne 10.6. 2010 se mělo projednávat výběrové řízení za cca 20 milionů. Takto nedbale byl předložen bod dokonce v situaci, kdy městu Dašice už v dubnu byla (za trojí nedodržení postupu podle zákona o veřejných zakázkách za předchozí výběrové řízení v téže věci) udělena pokuta ve výši 30 tisíc Kč, o čemž se může každý volně přesvědčit na stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž, kde je plné znění dokumentu uvedeno na adrese: (http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/vyhledavani/8365/ .

Návrh bodu programu zasedání zastupitelstva města Dašice dne 10. 6. 2010
Název: Výběr zhotovitele akce "Stavební úpravy objektu čp. 368 na multifunkční centrum"
Předkladatel: Ladislav Racek, starosta
Návrh usnesení: Na základě doporučení hodnotící komise zastupitelstvo rozhoduje o tom, že nejvhodnější nabídku podal uchazeč ………………….. Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s firmou ………………….., a to po uplynutí lhůty na podání námitek.
Důvodová zpráva: Na místě zasedání zastupitelstva budou k dispozici všechny potřebné materiály.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Co si o tom myslíte?

Jak si může řadový zastupitel být jist, že rozhoduje dobře, když se nemůže na kvalitu a kompletnost předkládaných materiálů spolehnout? Chybí profesionalita připravujích (někdo by mohl podsunout i úmysl). A etika. Když kladete nepříjemné otázky dočkáte se ústního mlžení (dá se lépe popřít). Jen výjimečně písemné odpovědi.

A vždy je třeba se se starověkým mudrcem ptát „Qui bono?“ „Komu to přináší prospěch?“ Ráda bych věřila odpovědi – Nám všem.
Jsme málo ostražití. Peníze pro chod města přišly z naší společné státní kasy a jsou produktem práce nás všech. Skutečně si přejete, aby takto neprofesionálně fungovalo vedení města i do budoucna?

Nepřejete? Zvolte mladé, nové zastupitele. A ty se skutečným zájmem o lepší život v obci. Ty, co už něco předvedli v praxi. Pokud Vám nevyhovuje současný stav, získejte si více informací a rozhodujte se ve volbách 15.-.16.10. se znalostí. Podívejte se na zápisy z jednání zastupitelstva, najdete je na stránkách www.dasice.cz v sekci samospráva (vlevo nahoře), pak oddíl zastupitelstvo, zvolte zasedání zastupitelstva a pak si můžete ve vybraném roce vybrat datum konkrétního jednání a číst. Není to informace s kvalitou zrakového vjemu, ale vypovídací schopnost to má.

Věřím v lidi a v jejich zájem o dění. Mladší se dokážou naučit, co je třeba. A budou rozhodovat na základě svých priorit. Jsou budoucností pro Dašice.

Nedá mi to nepoužít hesla Věcí veřejných před komunálními volbami: „Velcí dinosauři odešli. A co ti malí na Vaší radnici? Změňte Vaše město k lepšímu!“

Alena Janáková

 


 

Vložit příspěvek

*