Výroba, opravy a repase nákladních vagónů. Strojírenská výroba se zaměřením na železnici. Obchodní činnost v oblasti strojírenské výroby.

 
Koralkykomponenty.cz - internetový obchod s korálky - materiál pro výrobu originálních šperků. Korálky, náušnicové háčky, řetízky, zapínání, ketlovací jehly a nýty, rokajl a další.
 

Máme starostu – 2.11.2006  -  20. 8. 2010

Ustavující zasedání zastupitelstva proběhlo s plnou účastí a předcházela mu intenzivní jednání. Došlo k dohodě, která v podstatě kopírovala množství dosažených hlasů – Hora starostou, Janáková místostarostka. Z více míst znělo varování, že dašické předvolební dohody se nikdy nedodrží.

Připomenu množství získaných hlasů nás všech - Hora (302), Halíř (252), Janáková (*252), Vlasák (245), Racek (202), Klásek (*201), Jelínek (*176), Kohoutek (174), Foldyna (*171), Morávková (*167), Čepková (164), Stibor (163), Zikmund (*161), Neruda (*145), Ďurišík (*130). Hvězdičkou jsou označeni ti, kteří nebyli zastupiteli v období 2002 – 2006.

Předsedajícím našeho prvního společného zasedání ve vyzdobené obřadní místnosti byl nejstarší zastupitel pan Pavol Ďurišík. Marcela Čepková přečetla text slibu zastupitelů. "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

Zastupitelé dle abecedy podepsali text slibu, předstoupili k městskému právu, položilina něj ruku a pronesením slova „Slibuji“ se ujali svého mandátu. Následující volby proběhlytajně, kdy se označené lístky házejí do volební urny. Nejprve se volil starosta. V prvním kole získal Bc. Jiří Hora 9 hlasů (Ing. Foldyna 4 a Jiří Halíř 2) a stal se starostou (po panu Rackovi). Při volbě místostarosty už dohody dodrženy nebyly. První kolo - Janáková 6, Racek 5, Halíř 2, Ing. Foldyna 1, 1 hlas byl neplatný. V druhém kole pan Racek ziskem 10 hlasů nahradil jako místostarosta pana Stibora.

Volili se další 3 členové do městské rady. Tomáše Kláska a Mgr. Zikmunda doplnil po volbě ve třetím kole Ing. Vlasák, když získal o hlas více než Ing. Janáková. Do té doby fungovala rada ve složení Racek, Stibor, Čepková, Sochová a Ing. Skřivánek.

První kolo volby předsedy Kontrolního výboru nerozhodlo, Pavel Neruda jako nástupce Ing. Peciny byl zvolen v kole druhém. Předsedkyní Finančního výboru byla zvolena v prvním kole s 8 hlasy Ing. Janáková (po Ing. Štěpánkovi).

Po měsíci jsme měli první řádné zasedání (14. 12. 2006) a sešlo se nás 13 z 15.
Návrh jednacího řádu zastupitelstva předložil Jiří Halíř. Zápis a usnesení ze zasedání městského zastupitelstva má být zveřejněno do 10 dnů na internetových stránkách MěÚ Dašice. Zajímavá byla diskuze - jestli zveřejňovat, jak kdo hlasoval. Jiří Jelínek mínil, že má každý občan právo se účastnit zasedání a pokud by se hlasování jmenovitě zveřejňovalo, pro ty občany, kteří nebyli osobně přítomni, by mohla být, bez dalších informací o průběhu jednání, tato informace zavádějící. Tedy nezveřejnit. K tomu mohu jen dodat – velká škoda!

Schválili jsme, aby starosta i místostarosta byli uvolněnými členy zastupitelstva na plný úvazek. Výše jejich platu je dána zákonem. Odměna neuvolněných členů zastupitelstva je 350,- Kč. V případě souběhu funkcí je placen jejich součet. Předsedové výborů zastupitelstva mají 1100,- Kč, členové výborů 700 Kč. Odměny členům rady byly schváleny ve výši 1200,- Kč měsíčně.

Členy Kontrolního výboru se stali Mgr. Lada Morávková, František Cirák, Zdeněk Nejedlý a Jiří Šmejda.

Členy Finančního výboru se stali Jiří Halíř, Ing. Jan Foldyna, Jindřich Svoboda a Kateřina Hořeňovská.

Výše místních poplatků na rok 2007 (za popelnice) byla schválena ve výši 390,- Kč.

Schválily se změny rozpočtu 2006 a rozpočtové provizorium na rok 2007.

Byl schválen návrh III. změny územního plánu.

Rada byla pověřena do příštího jednání vypracovat pravidla pro evidenci a výběr žadatelů o městský byt.

Ve školské radě došlo k výměně za Ing. Skřivánka a Ladislava Racka Bc. Hora a Mgr. Morávková.

V následné diskuzi byl velmi aktivní pan Halíř. Mimo jiné se tázal, zda se uvažuje o proškolení zastupitelů. Plošné školení bylo pro nezájem zastupitelů zavrhnuto.

Alena Janáková

 


6 komentářů k “Máme starostu – 2.11.2006”

 1. MIKULÁŠ DAŠICKÝ Z PRÁCHOVIC napsal:

  Ale, ale paní inženýrko, lhá se nedá. Nebyl jsem jediný divák, který na tom zasedání byl a my všichni víme, že jednací řád byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů – tedy i vaším.Tak jakápak najednou věčná škoda !!!
  Je to ovšem věčná škoda, ale i vaší zásluhou !!! Ti ostatní se b tom ovšem vezou taky.

 2. MIKULÁŠ DAŠICKÝ Z PRÁCHOVIC napsal:

  Vložil jsem na tuto stránku reakci na článek „Máme starostu“ a dostal jsem odpověď. Byla hezká, pravdivá a děkuji za ni. Zněla: PRAVDU DÍŠ MIKULÁŠI. ALE TO NIC NEMĚNÍ NA TOM, ŽE JE TO VELKÁ ŠKODA. Hezké, že ?
  Jádro pudla je však, bohužel, v samotné existenci samé. Tento server totiž přispěvatelům slibuje, že jejich email nebude publikován. Jak je však patrné, někteří ho k dispozici mají. Takže, milí občané, pozor, s vaší slíbenou anonymitou je to velmi vachrlaté. A jestliže obecně platí, že lhát se nemá, pak takhle lhát se nesmí.
  „Je to velmi, ale opravdu velmi, nebezpečné“, řekl by pan prezident. Protože nejsem pan prezident a pokládám to spíš za hloupé než nebezpečné, spokojím se s pokáráním :
  TY,TY,TY, HLOUPÝ A UŽVANĚNÝ SERVŘE !! nebo snad SERVERE ?

 3. MIKULÁŠ DAŠICKÝ Z PRÁCHOVIC napsal:

  Vložil jsem na tuto stránku reakci na článek „Máme starostu“ a dostal jsem odpověď. Byla hezká, pravdivá a děkuji za ni. Zněla: PRAVDU DÍŠ MIKULÁŠI. ALE TO NIC NEMĚNÍ NA TOM, ŽE JE TO VELKÁ ŠKODA. Hezké, že ?
  Jádro pudla je však, bohužel, v existenci odpovědi samé. Tento server totiž přispěvatelům slibuje, že jejich email nebude publikován. Jak je však patrné, někteří ho k dispozici mají. Takže, milí občané, pozor, s vaší slíbenou anonymitou je to velmi vachrlaté. A jestliže obecně platí, že lhát se nemá, pak takhle lhát se nesmí.
  „Je to velmi, ale opravdu velmi, nebezpečné“, řekl by pan prezident. Protože nejsem pan prezident a pokládám to spíš za hloupé než nebezpečné, spokojím se s pokáráním :
  TY,TY,TY, HLOUPÝ A UŽVANĚNÝ SERVŘE !! nebo snad SERVERE ?

 4. admin napsal:

  Situace s publikováním e-mailu se má takto:
  E-mail není u příspěvků publikován, takže jej nevidí čtenáři stránek a ani nikdo jiný, kromě mě.

  Avšak na e-mail každého autora článku odchází informace o tom, že jeho článek byl okomentován a v tomto případě i e-mail autora komentáře.

  Děkuji za upozornění, upravím informace, aby byly lépe pochopitelné.

  V každém případě by mě zajímalo, co je na tom tak nebezpečného? Primární účel nepublikování e-mailu je ochrana před spam-roboty, které pročesávají stránky a vyhledávají e-mailové adresy. Pokud zde něco napíšete, měl byste si za tím MIKULÁŠI DAŠICKÝ Z PRÁCHOVIC stát…

 5. MIKULÁŠ DAŠICKÝ Z PRÁCHOVIC napsal:

  Was ist das JÁ ?
  Milý, milá, milé JÁ, oddechl jsem si, že jste jediný, jediná, jediné, kdo zná elektronickou adresu přispěvovatelů, ale kdo vlastně jste ?
  Takže, milý ADMINE, protože se z celého dopisu jeví jako pravděpodobné, že nejste totožný s ing. Janákovou, nejste ani jediný, kdo zná adresu přispěvatelů. Ale to mně přece vůbec nevadí a nikdy bych to nepokládal za nebezpečné. Za hloupé pokládám, že uvádíte v omyl všechny „reakcionáře“, tedy ty, kteří reagují a poté jsou nuceni pokračovat v nežádoucí diskuzina své soukromé adrese. A za čím si , proboha, nestojím ?

 6. admin napsal:

  Vážený,
  informace o mě jsou zde – http://dasice.net/dasice_net_wp/o-dasicenet/
  Kdo jste však Vy, že se skrýváte za názvem MIKULÁŠ DAŠICKÝ Z PRÁCHOVIC? Bojíte se jít se jménem na veřejnost?

  Nerad se opakuji, ale udělám to. Každý autor článku získává informaci o tom, že jeho článek byl okomentován. S touto informací získává i e-mail přispěvatele (komentujícího). Ing. Janáková tedy získala informaci o Vašem e-mailu proto, že jste okomentoval její článek.

  Jde Vám tedy o to, že jste se stal účastníkem nežádoucí diskuze na soukromé adrese? Nemusel jste odpovídat… Pokusím se v další verzi stránek upravit zasílané informace, případně upravit slova „nebude publikován“, aby byla lépe pochopitelná.

 

Vložit příspěvek