Výroba, opravy a repase nákladních vagónů. Strojírenská výroba se zaměřením na železnici. Obchodní činnost v oblasti strojírenské výroby.

 
Koralkykomponenty.cz - internetový obchod s korálky - materiál pro výrobu originálních šperků. Korálky, náušnicové háčky, řetízky, zapínání, ketlovací jehly a nýty, rokajl a další.
 

Jak to bude se zbrojnicí?  -  9. 12. 2009

V prosincových Ozvěnách jsem si se zájmem přečetl rozhovor Ing. Foldyny se starostou p. Rackem. Jsem skutečně rád, že budeme mít konečně sběrný dvůr. Vždyť na něj čekáme již několik let. Také jsem velice rád, že se již nebude opakovat situace loňské zimy, kdy se obyvatelé Jižní ulice byli nuceni brodit dva týdny sněhem ke svým domovům. Dále jsem velice zvědav, zda se podaří zajistit zajíždění MHD do Dašic. V předešlých letech se o to pokoušelo několik lidí z vedení města a bohužel vždy neúspěšně. V nynější situaci, kdy se panu místostarostovi Mgr. Petru Zikmundovi podařil husarský kousek se zajížděním MHD do Zminného však doufám v úspěch.
Co mě však na uvedeném rozhovoru zarazilo nejvíce je otázka hasičské zbrojnice. Otázka zařazení jednotky do jednotlivých JPO nemá se stavem zbrojnice až tak moc společného. Toto zařazení určuje pořadí nasazení jednotek při poplachu, určuje čas výjezdu a.t.d. Aby bylo zcela jasno, dašická jednotka byla až dosud zařazena do JPOIII. Bylo by samozřejmě nutné, aby při přechodu jednotky na JPOII byla zřízena nepřetržitá služba. Tím, že toto odpadá, se zcela určitě ušetří prostředky města. Rád bych ale připoměl, že naše jednotka zařazená do JPOIII zde i nadále zůstává. Odpověď pana starosty vyvolává dojem, že přesun v zařazení jednotky automaticky řeší i nutnost investic do budovy zbrojnice. Tomu tak v žádném případě není. Jak jsem psal již ve svých předchozích příspěvcích, stav budovy, včetně sociálního zařízení by se dal nazvat havarijním. V plánech města na období do voleb však nevidím o zbrojnici ani zmínku. Znamená to tedy, že město hází hasiče přes palubu? Já jsem přesvědčen, že ne. Pan starosta nemá tolik prostoru v Ozvěnách, jako já zde na našich stránkách. Pokud by ho měl, jistě by do odpovědi napsal, že si je vědom neúnosné situace a že se ji zastupitelstvo bude v období do voleb snažit, s ohledem na napjatý rozpočet města, řešit.

 


2 komentáře k “Jak to bude se zbrojnicí?”

 1. Mgr. Petr Zikmund napsal:

  Nemíním vést polemiku na těchto webových stránkách ohledně nutnosti rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice. Že tato budova potřebuje důkladnou opravu snad nikdo nezpochybňuje, ani ve vedení města. Otázka je zda je nutné tuto budovu rekonstruovat téměř za 10 000 000 korun.
  V současné době jsou na městě tři studie na opravu této budovy a to A,B,C,. Studie C byla poskytnuta
  HZS Pardubického kraje konkrétně panu Oprchalskému a ten ve svém vyjádření uvádí, že tato studie podle jeho posouzení plně odpovídá i pro potřeby JPII. Podle této studie by cena měla být přibližně poloviční. Při těchto jednáních byla také otevřena otázka financování takto finančně náročné rekonstrukce. Zdálo se podle vyjádření pana Oprchalského, že se naskýtá možnost spolufinancování tohoto záměru pomocí tzv. švýcarských fondů . Ovšem během druhého pololetí tohoto roku se ukázalo, že tento záměr se z těchto fondů financovat nedá.
  Při sestavování rozpočtu města na rok 2010 i bez zamýšlené rekonstrukce této budovy scházelo městu 10 000 000 korun. Z tohoto důvodu byla provedena redukce již plánovaných akcí města tak, aby mohl být vytvořen vyrovnaný rozpočet na rok 2010.
  Pokud by nastala otázka, zda by si město nemělo na tuto věc půjčit peníze uvádím, že v současné době se daří získávat dotační peníze na rekonstrukci “opatrovany“ , dále na zateplení školy a školky, vybudování sběrného dvora, zajištění projektové dokumentace na vodovod a kanalizaci pro místní část Prachovice a kanalizaci pro místní část Zminný. Na všech těchto akcích se musí město spolupodílet finančně a bude nutné si na toto půjčit. Kdyby se mělo město ještě více zadlužit, nemohlo by pak žádat o dotační tituly a přišlo by o značné peníze nehledě na skutečnost, že peníze z těchto fondů budou vyčerpány buď do roku 2013 nebo 2015.
  Ohledně nutných oprav stávající budovy hasičské zbrojnice, viz. sociální zařízení, město se nebránilo těmto opravám a nabízelo, že okamžitě zajistí veškerý potřebný materiál na tyto záležitosti.
  Závěrem bych chtěl zdůraznit, že se vedení města nebrání žádnému jednání v dané záležitosti.
  V otázce zavedení MHD do Dašic mohu jen konstatovat, že jednání jsou téměř u konce.
  Do Dašic má o víkendu a svátcích třikrát denně zajíždět spoj linky 28. Více spojů není dopravní podnik schopen zajistit. Jedná se o spoje, které zajíždějí do místní části Pardubic“Hostovice“, do této části více spojů nezajíždí. V současné době probíhají práce na úpravě časů jízdních řádů. Z posledního jednání na dopravním podniku, vyplynulo, že pokud dopravní podnik zvládne potřebné úpravy provést v určitém časovém předstihu mohla by tato linka zajíždět do Dašic již od 1.2.2010.

  Mgr. Petr Zikmund
  místostarosta
  .

  • Pavel Ďurišík napsal:

   Předně bych Vám velice rád poděkoval za Vaši odpověď. Ani já si nemyslím, že by bylo dobré zde, na těchto stánkách, vést polemiku k danému tématu. Co mě však velice překvapilo je to, že můj původní příspěvek reagoval na rozhovor Ing. Foldyny se starostou p. Ladislavem Rackem. Přesto se mi dostalo odpovědi právě od Vás. Osobně jsem zcela přesvědčen, že většina občanů ( potažmo hasičů) složitou situaci spojenou s financováním chodu města chápe. Celosvětová krize se dotkla celého našeho hospodářství. To jistě většina lidí vidí ve svém zaměstnání. Bylo by tedy hloupostí si myslet, že naše městečko je ostrůvkem, kterého se nedotkne. Proto si ani nedokážu představit, že by se nyní přišlo s nějakými obrovskými akcemi, které by ochromily fungování města na dlouhou dobu. Jistě každý chápe nutnost vybudování vodovodu a kanalizace do Práchovic, jakož i ostatních investičních akcí, ve vaší odpovědi uvedených. Jak jsem z Vaší odpovědi vytušil, vede se o nejnutnějších opravách, popřípadě o jiném vhodném řešení, diskuse. To je to, o co mi v příspěvku šlo. Závěrem mi dovolte poznámku. Současné volební období bylo poznamenáno mnoha zákulisními triky. Různí lidé byli odvoláváni z různých postů a zejména v jeho první polovině, byla činnost MÚ do jisté míry paralyzována. Většina z Vámi uvedených úspěšných akcí proběhla po Vašem zvolení do úřadu. Jsem tedy přesvědčen, že jste z velké míry přispěl k jejich úspěchu právě Vy. Proto mi dovolte, abych Vám poděkoval za Vaši práci, popřál hodně zdraví do Nového roku a zároveň popřál úspěch v komunálních volbách v příštím roce.

 

Vložit příspěvek